logo_top

Tørtopstillede pumpe med lejestol og norm motor IE3 eller IE4

Tørtopstillede pumpe

Specifikationer

  • Trykafgang: DN50 – DN700
  • Max tryk: 80 mVs
  • Flow: 2500 l/s

Særdeles velegnet til pumpning af:

  • Urenset spildevand
  • Slam med tørstof op til 13%
  • Industrielt spildevand
  • Overfladevand eller regnvand