logo_top

Renovering af betonbrønd med Ø1800 PE-brøndforing, incl. levering og montering af ny overbygning

Renovering af betonbrønd - færdig

Demontage af dæksel og banket i eksisterende betonbrønd.

Nedsænkning af PE-indsats i betonbrønd.

Tilstøbning med flydebeton imellem betonbrønd og PE-indsats.

Etatbering af rørføring i jord

Opfyldning og komprimering omkring rør i jord, samt etablering af sandpude for betondæk til ny overbygning.

Montage af beton dæk.

Montering af ny overbygning.

Montering af rørføring i ny overbygning.

Nedsænkning af Hidrostal pumper i PE-brønd.

Etablering af el for pumper og øvrigt elektrisk udstyr.

Opstart af pumpestation.

Reetablering omkring pumpestation.