logo_top

Dykkede pumper

Dykkede pumper

Specifikationer

  • Trykafgang: DN50 – DN700
  • Max tryk: 80 mVs
  • Flow: 2500 l/s

Skruecentrifugal pumpe

Særdeles velegnet til pumpning af:

  • Urenset spildevand
  • Slam med tørstof op til 13%
  • Industrielt spildevand
  • Overfladevand eller regnvand